ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η εταιρία είναι συμβεβλημένη με τις παρακάτω εταιρείες ανακύκλωσης:

ECO ELASTIKA Α.Ε.

Η ECO ELASTIKA A.E. αποτελεί το μοναδικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών στην Ελλάδα. Η εταιρία μας έχει αποκλειστική σύμβαση από το 2008 για την περισυλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών από την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, από την Δυτική Μακεδονία καθώς και για συγκεκριμένα σημεία συλλογής από την Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και την Ήπειρο.
Διαθέτουμε άδειες συλλογής και μεταφοράς χρησιμοποιημένων ελαστικών για την Περιφέρεια Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ήπειρο και Θεσσαλία. Ειδικά διαμορφωμένος χώρος έχει δημιουργηθεί για την αποθήκευση των μεταχειρισμένων ελαστικών, πριν το τελικό στάδιο ανακύκλωσής τους.


ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε., Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ Re-Battery Α.Ε.

Η ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. αποτελεί το πρώτο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών στην Ελλάδα. Η εταιρία μας έχει συνάψει σύμβαση από το 2007 για την περισυλλογή χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και αποτελούμε αδειοδοτημένο συλλέκτη πανελλαδικά. Το σύστημα Re-Battery A.E. δραστηριοποιείται από το 2013, με το οποίο η εταιρία μας έχει επίσης συνάψει σύμβαση συνεργασίας πανελλήνιας εμβέλειας.
Διαθέτουμε πανελλαδική άδεια συλλογής και μεταφοράς όπου στο τελικό στάδιο οι συσσωρευτές μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε εταιρίας τελικής αξιοποίησης με τις οποίες συνεργαζόμαστε, όπως η SUNLIGHT, ΑΜΕΚΩΝ, EVROSLEAD. Στον χώρο μας υπάρχει εγκεκριμένος στεγασμένος χώρος για την προσωρινή αποθήκευση των συσσωρευτών.


ΑΦΗΣ Α.Ε.

Η ΑΦΗΣ Α.Ε. αποτελεί το μοναδικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών στην Ελλάδα. Η εταιρία μας έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας από το 2007 και αποτελεί αποκλειστικό συλλέκτη για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν συλλογή και μεταφορά φορητών ηλεκτρικών στηλών σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και μεταφορά αυτών στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί το μοναδικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Η εταιρία μας έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας από το 2007 και αποτελεί αποκλειστικό συλλέκτη για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης , καθώς και για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
Η περισυλλογή και μεταφορά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην γίνεται με ιδιόκτητα μέσα της εταιρίας μας . Διαθέτουμε πάνω από 120 containers τύπου hook lift τα οποία είναι τοποθετημένα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Καθημερινά γίνονται μεταφορές αποβλήτων από τα ΦΙΧ μας στις τελικές μονάδες επεξεργασίας. Ειδικά διαμορφωμένοι κάδοι τοποθετούνται σε μικρότερα κέντρα συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως είναι τα super markets, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών κτλ.


Οι πωλήσεις της επιχείρησης πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ενώ το πελατολόγιο αποτελείται τόσο από επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες.